Spring til indhold

SFO Bjergmarkskolen

SFO Bjergmarkskolen er stedet, hvor børnene har samvær med andre børn og får oplevelsen af, at være en del af et fællesskab.

Velkommen til SFO Bjergmarkskolen

SFO er et fritidstilbud til alle børn på skolen fra 0. - 7. klasse.

SFO’en er fordelt i 4 blokke.

Blok C: 0. og 1. klasserne samt børn fra specialindskolingen.

Blok A: 1. og 2. klasserne

Blok D: 3. og 4.klasserne samt børn fra speciel mellemtrinnet.

Pavillon: 4. - 7.  klasserne

Udover det pædagogiske personale er der SFO-lederen, Anne G. Hansen, og de to afdelingsledere, Charlotte L. Smidt og Bente Nielsen.

SFO er stedet, hvor børnene har samvær med andre børn og får oplevelsen af at være en del af et fællesskab. Her kan man lege, tage på ture, gå i svømmehal eller deltage i de andre planlagte aktiviteter, som tilbydes i de 4 temaområder, Udeliv, Krea, Leg/sport og Digitale medier.

I SFO arbejder vi med det formål, at styrke fællesskabet samt barnets selvværd og selvtillid. Vi arbejder med børnenes dannelse og udvikling af sociale kompetencer.

På Bjergmarkskolen arbejder lærere og pædagoger tæt sammen om det enkelte barns trivsel og udvikling. Pædagogerne har timer i skoledelen fra 0. - 6. klasse og bliver derfor en naturlig del af klassens dagligdag.

Fremmødekontrol

For 0.-3. klasse er der fremmødekontrol, hvilket betyder at barnet hver dag bliver krydset ind og ud af SFO’en.

Vi anvender Tabulex SFO, som er et elektronisk afkrydsningssystem. Systemet kan anvendes via forældreintra samt via smartphones. Ved SFO- start gives en introduktion til systemet.

Når barnet møder i SFO om morgenen, krydser barnet sig ind på Tabulex tavlen. Alle børn bliver krydset ind i SFO af klassens pædagog, ved overgangen mellem skole og SFO.

Alle beskeder og aftaler vedr. børnene i SFO skal ske, enten til en medarbejder i afdelingen eller via Tabulex. Aftaler vedrørende indmeldte børn i SFO fremgår af udfyldte stamkort som, ved indmeldelse, udfyldes i Tabulex SFO.

Ferie og skolefridage

I skoleferierne er alle afdelinger slået sammen i en blok.

Der vil være særlige aktiviteter samt ture ud af huset.

Af hensyn til ture og lignende, skal barnet være i SFO inden kl. 9.30, hvis der ikke er oplyst andet fra SFOen.

Der vil i god tid blive udsendt en særlig information vedr. de respektive ferieuger og fridage på Tabulex.

Dagens gang

Der er morgenåbning i Blok C og A. Her tilbydes morgenmad frem til kl. 7.30, og kl. 7.50 går børnene i skole.

Børn der ikke er indmeldt i SFO, må opholde sig på skolen fra kl. 7.50.

Efter skoletid er der tilbud om forskellige aktiviteter i tidsrummet fra kl. 14.00 - 17.00.

Om eftermiddagen vil børnene blive tilbudt et mellemmåltid. Hvis der er nogle børn, der er meget sultne, bør de have en ekstra madpakke med til eftermiddagen.

Der vil for 4. - 7. klasserne være særlige aktiviteter, herunder klubaften og Vilde Vulkaner. Nærmere information kommer på Tabulex.

Forældresamarbejde

Information vedrørende SFO’en bliver løbende udsendt via Tabulex og/eller forældreintra, hvor man kan
læse om planlagte aktiviteter i den kommende periode og andre væsentlige forhold.

Der vil være et forældremøde ved skoleårets start, hvor lærere og pædagoger er til stede. Der vil være forskellige arrangementer vedr. forskole/SFO.

For studerende

Se vores praktikbeskrivelse herFeedback

Sidst opdateret

25.10.2019

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen

SFO'ernes åbningstider

Mandag - torsdag: Kl. 6.30 - 7.50 og Kl. 14.00 – 17.00 (Orø 16.45)

Fredag: Kl. 6.30 - 7.50 og Kl. 14.00 – 16.30

Se lukkedagene i SFO her

Kontakt

SFO Absalonskolen

SFO-leder:

Anne G. Hansen

Tlf. 72 36 47 57

SFO1:

Tlf. 72 36 73 74

SFO2:

Tlf. 72 36 73 74

SFO Bjergmarkskolen

SFO-leder:

Anne G. Hansen

Tlf. 72 36 47 57

SFO Blok C - 0.-1. klasse:

Tlf. 72 36 74 16

SFO Blok A 1.-2. klasse:

Tlf. 72 36 74 13

SFO Blok D - 3.-4. klasse:

Tlf. 72 36 74 15

Pavillon - 4.-7. klasse:

Tlf. 72 36 84 23

SFO Blok C - Specialindskoling:

Tlf. 72 36 74 16

SFO Orø Skole

SFO-leder:

Annette Volfing Højager

Tlf. 72 36 75 21

SFO:

Tlf. 72 36 19 26

Tlf. 72 36 19 28