Organisationens sammensætning

Her kan du finde navne og kontaktoplysninger for skolens ledelse, administration og skolebestyrelse.

Ledelsen

Skoleledelsen udgøres af en skoleleder for hele Holbæk By Skole samt en pædagogisk leder for hver af skolens afdelinger.

Skoleleder

Morten Mygind Jensen

Områdeleder

Tlf. 72361978

Email: mortj@holb.dk

Administrativ leder

Karina Rehder Ralsted

Administrativ leder

Tlf. 72367248

Email: karal@holb.dk

Pædagogiske ledere

Michael Larsen Pædagogisk leder, afdeling Absalon Tlf. 72367382
Steffen Jessen Konstitueret pædagogisk leder, afdeling Bjergmarken Tlf. 72362076
Mai-Britt Just Pædagogisk leder, Orø Enhedsinstitution Tlf. 72367521
Kirsten Lundsbjerg Pædagogisk leder, Ressourcecenter Absalon Tlf. 72367391
Bente Selvager Pædagogisk leder, Ressourcecenter Bjergmarken Tlf. 72362938
Vicki Frederiksen Pædagogisk leder, Læringsnetværket Tlf. 72365164
Anne G. Hansen Pædagogisk leder, SFO Absalon og SFO Bjergmarken Tlf. 72364757

Administrationen

Det administrative personale for både dagtilbud og skoler i distrikt Holbæk By er fysisk fordelt på afdeling Absalon og afdeling Bjergmarken, og de vil ofte være de første personer du møder, når du henvender dig til os.

Administrativ leder

Karina Rehder Ralsted

Administrativ leder

Tlf. 72367248

Email: karal@holb.dk

Administrationens medarbejdere

Helle Katkjær   Sekretariat Tlf. 72364944
Karin Iversen Sekretariat Tlf. 72363124
Mette Højmark Jensen Sekretariat Tlf. 72367862
Birgit B. Nielsen  Dagtilbud Tlf. 72366408
Grith Borreskov Jensen Dagtilbud Tlf. 72364897
Heidi Gry Nielsen Kommunikation Tlf. 72367372

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen består af repræsentanter for ledelsen, personale og forældre. Deres opgaver er, at fastsætte principper for skolens virksomhed, at fastsætte ordensregler og værdiregelsæt for skolen og at godkende skolens budget og undervisningsmidler.

Formand

Kristian Frydkjær

Tlf. 29904532

Email: kfrydkjaer@gmail.com

 

Næstformand

Mette Uhre Dalum

Tlf. 61608837

Email: metteuhre@me.com

 

Skolebestyrelsens medlemmer

Kathrine Kjærgaard Forældrerep. Absalon Tlf. 23841472
Martin Nilsson Forældrerep. Absalon Tlf. 31383234
Søren Christian Therkelsen Forældrerep. Absalon Tlf. 24842386
Michael Larsen Ledelsesrep. Absalon Tlf. 72367382
Annette Volfing Højager Medarbejderrep. Absalon Tlf. 72361983
Line Kargo Medarbejderrep. Absalon Tlf. 30426100
Thomas Gaarde-Johansen Forældrerep. Orø Tlf. 50843983
Kim Manlio Acunto Nihøj Forældrerep. Bjergmarken Tlf. 59442131
Sisse Clementsen Forældrerep. Bjergmarken Tlf. 26293369
Steffen Bo Jessen Ledelsesrep. Bjergmarken Tlf. 72362076
Morten Mygind Jensen Ledelsesrep. Holbæk By Skole Tlf. 72361978
Trine Bollhorn Medarbejderrep. Bjergmarken Tlf. 59433077


Feedback

Sidst opdateret

12.12.2017

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen