Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen består af repræsentanter for ledelsen, personale og forældre. Deres opgaver er, at fastsætte principper for skolens virksomhed, at fastsætte ordensregler og værdiregelsæt for skolen og at godkende skolens budget og undervisningsmidler.

Formand

Kristian Frydkjær

Tlf. 29904532

Email: kfrydkjaer@gmail.com

 

Næstformand

Mette Uhre Dalum

Tlf. 61608837

Email: metteuhre@me.com

 

Skolebestyrelsens medlemmer

       
Kathrine Kjærgaard Forældrerep. Absalon Tlf. 23841472
Martin Nilsson Forældrerep. Absalon Tlf. 31383234
Søren Christian Therkelsen Forældrerep. Absalon Tlf. 24842386
Michael Larsen Ledelsesrep. Absalon Tlf. 72367382
Annette Volfing Højager Medarbejderrep. Absalon Tlf. 72361983
Line Kargo Medarbejderrep. Absalon Tlf. 30426100
Thomas Gaarde-Johansen Forældrerep. Orø Tlf. 50843983
Kim Manlio Acunto Nihøj Forældrerep. Bjergmarken Tlf. 59442131
Sisse Clementsen Forældrerep. Bjergmarken Tlf. 26293369
Steffen Bo Jessen Ledelsesrep. Bjergmarken Tlf. 72362076
Per Gjerrild Ledelsesrep. Holbæk By Skole Tlf. 72366065
Trine Bollhorn Medarbejderrep. Bjergmarken Tlf. 59433077


Feedback

Sidst opdateret

14.12.2017

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen