Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen består af repræsentanter for ledelsen, personale og forældre. Deres opgaver er, at fastsætte principper for skolens virksomhed, at fastsætte ordensregler og værdiregelsæt for skolen og at godkende skolens budget og undervisningsmidler.

Formand

Mette Uhre Dalum

Tlf. 61608837

Email: metteuhre@me.com

Næstformand

Kristian Frydkjær

Tlf. 29904532

Email: kfrydkjaer@gmail.com

Skolebestyrelsens medlemmer

Casper Andersen Forældrerep. Absalon Email: casper2112@live.dk
Kathrine Kjærgaard Forældrerep. Absalon Tlf. 23841472
Martin Nilsson Forældrerep. Absalon Tlf. 31383234
Søren Christian Therkelsen Forældrerep. Absalon Tlf. 24842386
Michael Larsen Ledelsesrep. Absalon Tlf. 72367382
Annette Volfing Højager Medarbejderrep. Absalon Tlf. 72361983
Line Kargo Medarbejderrep. Absalon Tlf. 30426100
Bitten Sofia Silje Pedersen Forældrerep. Bjergmarken Tlf. 22335382
Kim Manlio Acunto Nihøj Forældrerep. Bjergmarken Tlf. 59442131
Sisse Clementsen Forældrerep. Bjergmarken Tlf. 26293369
Henrik Hansen Ledelsesrep. Bjergmarken Tlf. 72362939
Per Gjerrild Ledelsesrep. Holbæk By Skole Tlf. 72366065
Trine Bollhorn Medarbejderrep. Bjergmarken Tlf. 59433077


Feedback

Sidst opdateret

13.10.2017

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen