Spring til indhold

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed og godkender skolens budget.

Hvad er en skolebestyrelse?

Skolebestyrelsen godkender skolens budgetter og fastsætter bl.a. principper for:

 

  • Elevernes placering i klasserne
  • Samarbejde mellem skole og hjem
  • Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
  • Arbejdets fordeling mellem lærerne
  • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, herunder lejerskoler, praktikophold m.m.
  • Styring af SFO'en
  • Kommunalbestyrelsen laver de mål og rammer som skolebestyrelsen skal arbejde indenfor.
  • Skolebestyrelsens sammensætning

 

Skolerne har selv lov til at sammensætte deres skolebestyrelse, ud fra de mindstekrav der er besluttet i Udvalget for Børn.

Som resultat af folkeskolereformen kan sammensætningen af skolebestyrelserne ændre sig lokalt. Skolerne har lov til at udpege repræsentanter fra foreninger og erhvervsliv at sidde med i skolebestyrelsen. Formålet er, at aktører uden for skolen (men fra lokalområdet) kan bidrage til , at eleverne lærer på en ny og anderledes måde.

Skolebestyrelsen for Holbæk By skole er sammensat af en formand, en næstformand, syv forældrerepræsentanter, tre ledelsesrepræsentanter, tre medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter.

Du kan få indflydelse på dit barns skole ved at stille op ved skolebestyrelsesvalget.

Har du spørgsmål om skolebestyrelsen og valgperioden, og om hvordan du konkret kan sidde i bestyrelsen, så konkakt dit barns skoleleder.

De næste skolebestyrelsesvalg afholdes i foråret 2022.

Skolebestyrelsens medlemmerFeedback

Sidst opdateret

24.01.2019

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen

Forretningsorden - Vedtaget august 2018

Mødekalender for skoleåret 2018-2019

I indeværende skoleår afholdes der skolebestyrelsesmøder på følgende datoer:

 

2018

Onsdag d. 29-08-2018

Tirsdag d. 25-09-2018

Mandag d. 29-10-2018

Torsdag d. 29-11-2018

 

2019

Mandag d. 07-01-2019

Tirsdag d. 29-01-2019

Onsdag d. 27-02-2019

Torsdag d. 28-03-2019

Mandag d. 29-4-2019

Tirsdag d. 28-05-2019

Dagsordner for møder